Birokba adási jegyzőkönyv

A birtokbaadási jegyzőkönyv akkor készül, amikor az eladó a vevő részére véglegesen átadja az ingatlan birtokát, vagyis az eladó az ingatlant kiüríti és annak kulcsait a vevő részére átadja. Birtokaadási jegyzőkönyv készítése nem kötelező, azonban mindenképpen javasolt és célszerű.

RÉSZLETESEN

A feleknek az ingatlan birtokának átadásáról a későbbi esetleges vitás helyzetek elkerülése érdekében érdemes felvenni egy jegyzőkönyvet. Ebben célszerű feltüntetni a mérőórák állását, azt ha valamelyik óra hitelesítő pecsétje (plombája) sérült, a ingatlan állapotát, azt, hogy az eladó miket ad át a vevő részére. Az ingatlan állapotának leírásakor arra érdemes utalni, hogy az olyan-e mint a szerződéskötéskor, vagy abban bármilyen változás történt-e (pl. betört egy üveg, stb.)?

A birtokbaadási jegyzőkönyv talán legfontosabb része a különböző közmű mérőórák állásának rögzítése. Ha a felek ettől eltérően nem állapodnak meg, akkor ez lesz az az óraállás, ameddig az eladót terhelik a közüzemi díjak, innentől pedig már a vevő köteles azokat megfizetni.

Az átadandó dolgoknál érdemes sorra venni, hogy melyik zárhoz hány kulcsot adott az eladó, hány távirányítót adott a garázsapuhoz, de itt érdemes rögzíteni ha pl. valamelyik konyhagép garanciális papírjai vagy használati utasítása is átadásra kerülnek. A birtokbaadási jegyzőkönyv kizárólag a felek részére készül mintegy emlékeztetőül, így annak tartalmát a jogszabály nem szabályozza, abba a felek bármit beleírhatnak, amit fontosnak gondolnak.